Hymenoplastie of maagdenvlies herstel is een chirurgische ingreep, bij deze cosmetische behandeling wordt de hymenale ring aan het begin van de vagina, beter bekend als het maagdenvlies gereconstrueerd.
Deze chirurgische ingreep duurt tot maximaal twee uur, de benodigde tijd verschilt per ingreep. Hymenoplastie gebeurt poliklinisch en onder plaatselijke verdoving of volledige narcose.